Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /storage/ssd2/438/1800438/public_html/database/translations/pl.php:1) in /storage/ssd2/438/1800438/public_html/index.php on line 29
Regulamin - Salezjańska Pomarańcza - Grupa Pomarańczowa ŁPPM

Regulamin

1. Pielgrzymem jest ten, kto na swoją prośbę został wpisany na listę ŁPPM i tym samym dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania niniejszego regulaminu mając świadomość, że przekraczając podane zasady, naraża się na karę upomnienia lub nagany z dyscyplinarnym usunięciem z pielgrzymki włącznie.

2. Pielgrzym jest zobowiązany zawsze nosić przy sobie podpisaną przez siebie KARTĘ PIELGRZYMA z wpisanymi danymi personalnymi, a także przypięty w widocznym i godnym miejscu, na koszulce, z przodu znaczek pielgrzyma. Bez przepustki (wpisu do karty pielgrzyma) nie można opuszczać grupy, a tym bardziej terenu pielgrzymki w czasie marszu, postojów i noclegów.

3. Pielgrzymka jest wydarzeniem wyłącznie religijnym przyjmującym formę rekolekcji w drodze o charakterze pokutnym. Uczestników pielgrzymki obowiązuje codzienny udział we Mszy świętej oraz w programie duchowym, realizowanym w grupach podczas drogi. Celem pielgrzymki (właściwa intencją uczestnictwa) jest pokuta, osobiste uświęcenie i dobre świadectwo chrześcijańskiej WIARY, NADZIEI i MIŁOŚCI.

4. Pokutny charakter pielgrzymki zobowiązuje pielgrzymów do noszenia stosownego uboiru, tzn. koszulek i bluzek z rękawami zakrywającymi ramiona; spodni, spódnic lub sukienek zakrywających kolana. Dla tych samych powodów wyklucza się odzież z lycry. Ze względów zdrowotnych zalecane jest odpowiednie obuwie i nakrycie głowy.

5. Religijny i pokutny charakter pielgrzymki wyklucza w sposób całkowity w trakcie jej trwania: spożywanie napojów alkoholowych, palenie tytoniu, kupowanie i spożywanie lodów, kąpiel w otwartych zbiornikach wodnych, używanie sprzętu audio, a także prowadzenie działalności handlowej, promocyjnej i reklamowej bez pisemnej zgody Przewodnika Pielgrzymki.

6. W czasie postojów noclegowych obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do porannej pobudki. W tym czasie pielgrzymi powinni przebywać w swoich namiotach lub kwaterach zachowując ciszę. Nie wolno zajmować kwater i rozbijać namiotów przed wejściem całej grupy na miejsce noclegu. Na pielgrzymce wykluczone są noclegi koedukacyjne. Zajmując kwaterę lub pole namiotowe na nocleg zostawiamy u gospodarzy swoją Kartę Pielgrzyma. Gospodarz ma prawo wiedzieć, kogo gości na swoim terenie lub w swoim domu. Rano, przed wyjściem, Kartę Pielgrzyma odbieramy od gospodarzy.

7. Zasada miłości bliźniego i dobrego świadectwa wymaga od pielgrzymów postawy szacunku, wdzięczności, wzajemnej życzliwości i pomocy. W czasie marszu grupy, na postojach, w czasie Mszy świętej i wspólnych modlitw nie wolno używac telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3 itp. Miejsce przemarszu i postoju pielgrzymki pozostawiamy czyste wyrzucając odpady do specjalnych koszy na śmieci.

8. Zasady bezpieczeństwa pielgrzymów oraz gospodarzy i ich mienia zobowiązują wszystkich do przestrzegania zakazu rozpalania ognisk i używania otwartego odnia na noclegach, a szczególnie zabierania na pielgrzymkę broni i wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów lub substancji chemicznych, w tym środków odurzających. Na pielgrzymkę nie zabieramy również przedmiotów drogocennych (np. biżuterii), nie zabieramy ze sobą sprzętu mp3 itp. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione w czasie pielgrzymki.

9. Pielgrzymi nie mogą posiadać własnego transportu towarzyszącego, ani tez korzystać z innych środków transportu poza samochodami Pielgrzymki. Goście mogą odwiedzać pielgrzymów w ciągu dnia lub na postojach noclegowych w godzinach 19.00 - 22.00. Niedozwolony jest wjazd samochodów osób odwiedzających na teren noclegu i zajmowanie noclegów przed wejściem pielgrzymki.

10. Pielgrzymowi, który został dyscyplinarnie usunięty z Pielgrzymki nie przysługuje zwrot "wpisowego". Osoba taka sama pokrywa koszty powrotu do domu. W przypadku osób niepełnoletnich wykluczenie z Pielgrzymki zobowiązuje rodziców do bezzwłocznego osobistego odebrania dziecka.

www.000webhost.com